Orfeusz nagroda

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego przychylił się do prośby organizatora Nagrody Poetyckiej im. K. I. Gałczyńskiego przyznawanej od 2011 roku za najlepszy tom wierszy w Polsce i pismem z dnia 1 lutego 2021 roku przeznaczył na nagrody sumę 40 tys. zł
(
30 tys. zł. - dla laureata Grand Prix Orfeusz i 10 tys. zł. dla laureata Orfeusza Mazurskiego).

MKiDNlogo