Gala przyznania Gala przyznania Nagrody im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego ORFEUSZ za najlepszy tom poetycki 2020 r.

Orfeusz plakat 2020Leśniczówka Pranie, 31 lipca 2021 r., godz. 17.00
W programie:

  • laudacje finałowych tomików poetyckich laudacje finałowych tomików poetyckich (Anna Legeżyńska, Antoni Libera, Jarosław Ławski, Bronisław Maj, Marek Zagańczyk)
  • ogłoszenie werdyktu jury i wręczenie nagród
  • oprawa artystyczna  – Dorota Landowska oraz Aleksander Dębicz i Michał Żak

Gala pod patronatem starosty powiatu piskiego Andrzeja Nowickiego
Wstęp z zaproszeniami