Pawło Fyłypowicz (1891-1937)

(...)

I cóż jest rzecz Orfeusza?
Nie słowa lotne obłoki,
lecz moc, co piekło porusza
żywymi czyniąc opoki.

1921

Z ukraińskiego przełożył: A. Pomorski

„Z ducha Orfeusza. Studia o Poezji polskiej z lat 2010-2016.”

Z ducha Orfeusza cover

Pod redakcją prof. Jarosława Ławskiego i Wojciech Kassa ukazała się książka „Z ducha Orfeusza. Studia o Poezji polskiej z l. 2010-2016”.

Książka prezentuje zbiór studiów poświęconych twórczości Laureatów. Każdy z nich ma postać szkicu monograficznego, niejednokrotnie pierwszego tak obszernego eseju poświęconego twórczości danego autora.

Licząca 570 stron księga zawiera również nierzadko kunsztownie i finezyjnie napisane laudacje jurorów nagrody dotyczące zarówno tomików finałowych jak i laureackich: T. Burka, J. Drzewuckiego, W. Ligęzy, J. Ławskiego, K. Kuczkowskiego, W. Kudyby, A. Libery, F. Netza, J. Stolarczyka oraz kilkadziesiąt zdjęć, w tym nieznanych pamiątek po K.I. Gałczyńskim ze zbiorów muzeum poety w Praniu, poetów laureatów, poetów finalistów oraz kolejnych gal przyznawania Nagrody Orfeusza. W sumie 20 krytyków, historyków i badaczy literatury omówiło twórczość dotychczasowych poetus laureatus oraz 12 nagrodzonych tomików ich autorstwa. O idei orfeuszowego lauru i orfeuszowej księgi traktuje wstęp pióra prof. Jarosława Ławskiego, w której przewodniczący jury przywołuje m.in. wypowiedzi prasowe i zapiski Wojciecha Kassa, poety, pomysłodawcy i sekretarza nagrody.

 

Książka do pobrania

 

 

W imieniu organizatora, jury i patronów VIII edycji Nagrody im. K.I. Gałczyńskiego ORFEUSZ  składam podziękowania wszystkim wydawnictwom, instytucjom kultury, stowarzyszeniom twórczym, fundacjom wspierającym literaturę,  pismom i portalom kulturalno-literackim za nadesłanie tomików poetyckich, które zostały dopuszczone do siódmej edycji w liczbie 175.

Na posiedzeniu w dniu 26 kwietnia w Domu Literatury w Warszawie jury w składzie: Janusz Drzewucki, Antoni Libera, prof. Jarosław Ławski (przewodniczący), Bronisław Maj i Marek Zagańczyk zakwalifikuje do nagrody dwadzieścia tomików (lista opublikowana zostanie na stronie www.nagroda-orfeusz.pl/.

W czerwcu jury przedstawi pięć nominacji finałowych wraz z laureatem nagrody Orfeusz Mazurski. Tegoroczna Gala przyznania nagród odbędzie się  29 czerwca w muzeum K.I. Gałczyńskiego w Praniu.          

 

Sekretarz Nagrody

Wojciech Kass

podpis2019