Zbigniew Jankowski, Biała przędza

Zbigniew Jankowski, 
Biała przędza,
Biblioteka „Toposu”, Towarzystwo Przyjaciół Sopotu,
Sopot 2014