Andrzej Strumiłło, 69

Andrzej Strumiłło,
69
Galeria Strumiłło, 2019

Orfeusz honorowy