Jacek Łukasiewicz, Stojąca na ruinie

Jacek Łukasiewicz
Stojąca na ruinie
Biuro Literackie
Wrocław 2011