Wojciech Kudyba, Ojciec się zmienia

Wojciech Kudyba
Ojciec się zmienia
Towarzystwo Przyjaciół Sopotu
Sopot 2011