Pawło Fyłypowicz (1891-1937)

(...)

I cóż jest rzecz Orfeusza?
Nie słowa lotne obłoki,
lecz moc, co piekło porusza
żywymi czyniąc opoki.

1921

Z ukraińskiego przełożył: A. Pomorski

„Z ducha Orfeusza. Studia o Poezji polskiej z lat 2010-2016.”

Z ducha Orfeusza cover

Pod redakcją prof. Jarosława Ławskiego i Wojciech Kassa ukazała się książka „Z ducha Orfeusza. Studia o Poezji polskiej z l. 2010-2016”.

Książka prezentuje zbiór studiów poświęconych twórczości Laureatów. Każdy z nich ma postać szkicu monograficznego, niejednokrotnie pierwszego tak obszernego eseju poświęconego twórczości danego autora.

Licząca 570 stron księga zawiera również nierzadko kunsztownie i finezyjnie napisane laudacje jurorów nagrody dotyczące zarówno tomików finałowych jak i laureackich: T. Burka, J. Drzewuckiego, W. Ligęzy, J. Ławskiego, K. Kuczkowskiego, W. Kudyby, A. Libery, F. Netza, J. Stolarczyka oraz kilkadziesiąt zdjęć, w tym nieznanych pamiątek po K.I. Gałczyńskim ze zbiorów muzeum poety w Praniu, poetów laureatów, poetów finalistów oraz kolejnych gal przyznawania Nagrody Orfeusza. W sumie 20 krytyków, historyków i badaczy literatury omówiło twórczość dotychczasowych poetus laureatus oraz 12 nagrodzonych tomików ich autorstwa. O idei orfeuszowego lauru i orfeuszowej księgi traktuje wstęp pióra prof. Jarosława Ławskiego, w której przewodniczący jury przywołuje m.in. wypowiedzi prasowe i zapiski Wojciecha Kassa, poety, pomysłodawcy i sekretarza nagrody.

 

Książka do pobrania

Kulmowa

„Co znaczy w ogóle być – rzecz jasna, homo sapiens? Co znaczy być jednocześnie materią i tym, co myśli? Co to jest w ogóle myśl – dająca się poznać jedynie przez samą siebie, od „wewnątrz” – a przecież wykwitającą na jakimś gruncie „zewnętrznym”, podobno w głowie, w jej mroku? Czy można z siebie „wyjść” – przewidzieć, co jest poza? I dalej: czym jest świat, a raczej to, co się widzi – co się przez lata postrzega, nazywa, zapamiętuje? Czy w ogóle jest to tym, za co człowiek to bierze? Czy nie jest to aby fantom – niezrozumiały powidok – który z jakiegoś powodu, lecz nie wiadomo dlaczego, jawi się komuś – „mnie”? Oto niektóre z pytań, które stawia autorka.(...)”

Fragment laudacji Antoniego Libery