Przemysław Dakowicz, Place zabaw ostatecznych

Przemysław Dakowicz
Place zabaw ostatecznych
Towarzystwo Przyjaciół Sopotu
Sopot 2011