Pawło Fyłypowicz (1891-1937)

(...)

I cóż jest rzecz Orfeusza?
Nie słowa lotne obłoki,
lecz moc, co piekło porusza
żywymi czyniąc opoki.

1921

Z ukraińskiego przełożył: A. Pomorski

KRZYSZTOF KARASEK – laureat pierwszej edycji Nagrody Poetyckiej ORFEUSZ im. K. I. Gałczyńskiego


(…) „To całkiem proste. – odpowiada poeta. – Na piętrze/ ktoś gra coś innego. A jednak/ gdy się skupisz/ usłyszysz zarys melodii” (O mej poezji). Trzeba więc uchwycić wątek: zarys melodii, smużkę zapachu, plamę światła, cień sensu, a potem już tylko „słowa ułożyć w porządek wiersza” (Życiorys). Proste, prawda? Tylko, że nikt nie składa słów w porządek wiersza tak, jak robi to Karasek. To fenomenalna robota poetycka. Naturalna jak oddech, precyzyjna jak skalpel chirurga. I niech już tak zostanie.

Krzysztof Kuczkowski
(Z laudacji wygłoszonej podczas gali ORFEUSZA 7 lipca 2012r. w Praniu)


KRZYSZTOF KARASEK – ur. 1937 r. w Warszawie. Poeta, prozaik, eseista, tłumacz. Redaktor wielu pism literackich, m. in. „Orientacje”, „Nowy Wyraz”, „Literatura”. Przez wiele lat dyrektor literacki II Programu Polskiego Radia. Debiutował tomem wierszy Godzina jastrzębi (1970). Ostatnio wydał m. in. Maski (2002), Dziennik rozbitka II (2004), Gondwana i inne wiersze (2006), Autostrady i konie (2008), Święty związek. Wybór wierszy (2008), Flary (2009), Ody (2009). Autor antologii Współcześni poeci polscy. Poezja polska od 1956 (I wyd. 1997). Mieszka w Warszawie.

Ewa Lipska wręcza nagrodę Krzysztofowi Karaskowi