Pawło Fyłypowicz (1891-1937)

(...)

I cóż jest rzecz Orfeusza?
Nie słowa lotne obłoki,
lecz moc, co piekło porusza
żywymi czyniąc opoki.

1921

Z ukraińskiego przełożył: A. Pomorski

„Z ducha Orfeusza. Studia o Poezji polskiej z lat 2010-2016.”

Z ducha Orfeusza cover

Pod redakcją prof. Jarosława Ławskiego i Wojciech Kassa ukazała się książka „Z ducha Orfeusza. Studia o Poezji polskiej z l. 2010-2016”.

Książka prezentuje zbiór studiów poświęconych twórczości Laureatów. Każdy z nich ma postać szkicu monograficznego, niejednokrotnie pierwszego tak obszernego eseju poświęconego twórczości danego autora.

Licząca 570 stron księga zawiera również nierzadko kunsztownie i finezyjnie napisane laudacje jurorów nagrody dotyczące zarówno tomików finałowych jak i laureackich: T. Burka, J. Drzewuckiego, W. Ligęzy, J. Ławskiego, K. Kuczkowskiego, W. Kudyby, A. Libery, F. Netza, J. Stolarczyka oraz kilkadziesiąt zdjęć, w tym nieznanych pamiątek po K.I. Gałczyńskim ze zbiorów muzeum poety w Praniu, poetów laureatów, poetów finalistów oraz kolejnych gal przyznawania Nagrody Orfeusza. W sumie 20 krytyków, historyków i badaczy literatury omówiło twórczość dotychczasowych poetus laureatus oraz 12 nagrodzonych tomików ich autorstwa. O idei orfeuszowego lauru i orfeuszowej księgi traktuje wstęp pióra prof. Jarosława Ławskiego, w której przewodniczący jury przywołuje m.in. wypowiedzi prasowe i zapiski Wojciecha Kassa, poety, pomysłodawcy i sekretarza nagrody.

 

Książka do pobrania

KRZYSZTOF KARASEK – laureat pierwszej edycji Nagrody Poetyckiej ORFEUSZ im. K. I. Gałczyńskiego


(…) „To całkiem proste. – odpowiada poeta. – Na piętrze/ ktoś gra coś innego. A jednak/ gdy się skupisz/ usłyszysz zarys melodii” (O mej poezji). Trzeba więc uchwycić wątek: zarys melodii, smużkę zapachu, plamę światła, cień sensu, a potem już tylko „słowa ułożyć w porządek wiersza” (Życiorys). Proste, prawda? Tylko, że nikt nie składa słów w porządek wiersza tak, jak robi to Karasek. To fenomenalna robota poetycka. Naturalna jak oddech, precyzyjna jak skalpel chirurga. I niech już tak zostanie.

Krzysztof Kuczkowski
(Z laudacji wygłoszonej podczas gali ORFEUSZA 7 lipca 2012r. w Praniu)


KRZYSZTOF KARASEK – ur. 1937 r. w Warszawie. Poeta, prozaik, eseista, tłumacz. Redaktor wielu pism literackich, m. in. „Orientacje”, „Nowy Wyraz”, „Literatura”. Przez wiele lat dyrektor literacki II Programu Polskiego Radia. Debiutował tomem wierszy Godzina jastrzębi (1970). Ostatnio wydał m. in. Maski (2002), Dziennik rozbitka II (2004), Gondwana i inne wiersze (2006), Autostrady i konie (2008), Święty związek. Wybór wierszy (2008), Flary (2009), Ody (2009). Autor antologii Współcześni poeci polscy. Poezja polska od 1956 (I wyd. 1997). Mieszka w Warszawie.

Ewa Lipska wręcza nagrodę Krzysztofowi Karaskowi