Pawło Fyłypowicz (1891-1937)

(...)

I cóż jest rzecz Orfeusza?
Nie słowa lotne obłoki,
lecz moc, co piekło porusza
żywymi czyniąc opoki.

1921

Z ukraińskiego przełożył: A. Pomorski

„Z ducha Orfeusza. Studia o Poezji polskiej z lat 2010-2016.”

Z ducha Orfeusza cover

Pod redakcją prof. Jarosława Ławskiego i Wojciech Kassa ukazała się książka „Z ducha Orfeusza. Studia o Poezji polskiej z l. 2010-2016”.

Książka prezentuje zbiór studiów poświęconych twórczości Laureatów. Każdy z nich ma postać szkicu monograficznego, niejednokrotnie pierwszego tak obszernego eseju poświęconego twórczości danego autora.

Licząca 570 stron księga zawiera również nierzadko kunsztownie i finezyjnie napisane laudacje jurorów nagrody dotyczące zarówno tomików finałowych jak i laureackich: T. Burka, J. Drzewuckiego, W. Ligęzy, J. Ławskiego, K. Kuczkowskiego, W. Kudyby, A. Libery, F. Netza, J. Stolarczyka oraz kilkadziesiąt zdjęć, w tym nieznanych pamiątek po K.I. Gałczyńskim ze zbiorów muzeum poety w Praniu, poetów laureatów, poetów finalistów oraz kolejnych gal przyznawania Nagrody Orfeusza. W sumie 20 krytyków, historyków i badaczy literatury omówiło twórczość dotychczasowych poetus laureatus oraz 12 nagrodzonych tomików ich autorstwa. O idei orfeuszowego lauru i orfeuszowej księgi traktuje wstęp pióra prof. Jarosława Ławskiego, w której przewodniczący jury przywołuje m.in. wypowiedzi prasowe i zapiski Wojciecha Kassa, poety, pomysłodawcy i sekretarza nagrody.

 

Książka do pobrania

 

Szanowni Państwo,
listę 184 tomików poetyckich zgłoszonych do III edycji Nagrody im. K.I. Gałczyńskiego ORFEUSZ  i ORFEUSZ MAZURSKI za najlepszy tomik poetycki wydany w 2013 roku publikujemy na tej stronie. Serdecznie dziękujemy autorom, wydawcom, instytucjom kultury za ich nadesłanie. 25 kwietnia jury w składzie: Tomasz Burek, Wojciech Kudyba , prof. Wojciech Ligęza, Feliks Netz, Jan Stolarczyk – przewodniczący wyłoni dwadzieścia tomików nominowanych do nagrody, a 10 czerwca pięć nominacji finałowych. Gala wręczenia nagrody  w kategorii ORFEUSZ I ORFEUSZ MAZURSKI ufundowanej przeze Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego odbędzie się 28 czerwca w Muzeum K.I. Gałczyńskiego w Praniu.

W imieniu jurorów i organizatorów
sekretarz nagrody
Wojciech Kass

podpis