Zgłoszenia X edycja

Z dniem 20 lutego 2021 roku minął termin zgłaszania tomików wierszy do 10 edycji Nagrody im. K.I. Gałczyńskiego ORFEUSZ. Dziękujemy wydawnictwom, fundacjom, stowarzyszeniom i redakcjom o charakterze kulturalno-literackim oraz instytucjom kultury za ich nadesłanie w łącznej liczbie 259 tytułów. Przypominamy, że na prośbę organizatora Nagrody Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego podwyższył finansową wartość nagród do 40 000 zł (Nagroda Grand Prix Orfeusz – 30 tys. zł., Nagroda Orfeusz Mazurski – 10 tys. zł). Organizatorem nagrody jest Muzeum K.I. Gałczyńskiego w Praniu i Stowarzyszenie Leśniczówka Pranie, patronami honorowymi: Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego, prezes PEN Club Polska, partnerem medialnym dwumiesięcznik literacki Topos, medialnie współpracują: Polskie Radio „Jedynka” i „Dwójka”, Polskie Radio Olsztyn, Polskie Radio Białystok, Gazeta Olsztyńska i inne. W pierwszym tygodniu maja organizator poda do wiadomości tytuły i autorów 20. tomików nominowanych do finału Nagrody Grand Prix ORFEUSZ oraz tytuły i autorów tomików nominowanych do Nagrody Mazurski ORFEUSZ, które wyłoni kapituła w składzie: prof. Anna Legeżyńska, prof. Jarosław Ławski (przewodniczący), dr Antoni Libera, Marek Zagańczyk, dr  Bronisław Maj.
Pełna lista zgłoszonych książek